Inovadom vám postavíme už do 2 mesiacov , teda 10-krát rýchlejšie v porovnaní s klasickou stavbou. Staviame bez akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa ročného obdobia či nepriaznivého počasia. Realizácia stavby sa uskutočňuje  predovšetkým prostredníctvom suchých procesov a bez nutnosti technologických prestávok.

Rýchlosť, akou dokážeme postaviť dom sa nám darí dosiahnuť vďaka inovatívnym technológiám, optimalizácii výroby a zefektívneniu stavebných procesov. Stavbu realizujeme na báze prefabrikácie jednotlivých dielov a s absolútnou presnosťou, bez potreby následných úprav a opráv. Výroba sa začína okamžite po podpise zmluvy.

Rýchlosť
Rýchlosť