Rodinné Inovadomy v sebe spájajú ekologické a kvalitné bývanie. Moderné materiály zabezpečujú optimálnu klímu, čistý vzduch a zdravé prostredie pre váš život bez plesní a škodcov.

Inovadomy sú nízkoenergetické stavby, pri ktorých berieme ohľad na životné prostredie znižovaním spotreby  energií a používaním recyklovaných materiálov. Významne pomáhame chrániť životné prostredie aj minimalizáciou odpadu vznikajúceho na stavenisku.

Ekológia
Ekológia