Inovadom postavíme o 30 % výhodnejšie v porovnaní s klasickou stavbou.

Podstatné zníženie nákladov dosahujeme vďaka rýchlosti realizácie stavby. Skrátením doby výstavby šetríme náklady na mzdy a náklady na energie. Tieto výdavky tvoria podstatnú časť výdavkov, ktoré sa premietajú do konečnej ceny domu.

Špecializáciou na konkrétne projekty – stanoveným užším portfóliom ponúkaných rodinných domov , sme schopní znížiť náklady súvisiace so stavbou Inovadomov pomocou štandardizácie a unifikácie .

Vďaka vopred známym nákladom na rodinný Inovadom vybraný vami, vám vieme zaručiť fixnú konečnú cenu, bez existencie dodatočných nákladov . Presná cena je známa a garantovaná už pri podpise zmluvy.

Cena
Cena