Financovanie výstavby nehnuteľnosti hypotekárnym úverom

Veľmi dôležitú úlohu v celom procese zohráva aj typ rodinného domu. Vo financovaní montovaného domu či klasického murovaného domu sú rozdiely a to platí hlavne pri ich výstavbe.

V oboch prípadoch musí žiadateľ spĺňať podmienky rozostavanej stavby. Tu sa ich definícia vzhľadom na spôsob výstavby líši.

Rozostavaná stavba:

murovaný dom – znamená, že nehnuteľnosť má základy a obvodové múry sú vytiahnuté do výšky aspoň jedného metra

montovaný dom – nehnuteľnosť musí mať základy, na ktoré je osadená celá obvodová konštrukcia nehnuteľnosti

Pre lepšiu predstavu si pozrite infografiku financovania kúpy pozemku:

Postup pri financovaní výstavby

  1. Rozostavaná stavba – žiadateľ spĺňa podmienku rozostavanej stavby, ktorej forma závisí od typu nehnuteľnosti
  2. Znalecký posudok – treba vypracovať znalecký posudok, podľa ktorého potom banka vychádza pri stanovení budúcej hodnoty tejto nehnuteľnosti (odhadovaná hodnota po dokončení nehnuteľnosti), na ktorú je naviazaná aj maximálna výška úveru. Klient môže žiadať o úver napríklad 80% z budúcej hodnoty tejto nehnuteľnosti.
  3. Čerpanie úveru – je však naviazané na súčasnú hodnotu nehnuteľnosti (odhadovaná hodnota v akej sa momentálne nehnuteľnosť nachádza) alebo na internú hodnotu stanovenú bankou a najčastejšie je čerpanie rozdelené na tranže.

Modelový príklad:

Budúca hodnota nehnuteľnosti aj s pozemkom predstavuje hodnotu 200.000 eur

Súčasná hodnota nehnuteľnosti aj s pozemkom predstavuje hodnotu 100.000 eur

(predpokladáme vyššiu súčasnú hodnotu ako pri murovanom dome z dôvodu, že je osadená celá obvodová konštrukcia nehnuteľnosti)

Klient na základe týchto parametrov žiada o úver vo výške 160.000 eur (80% z budúcej hodnoty nehnuteľnosti).

Čerpanie úveru

  1. čerpanie úveru predstavuje sumu 80.000 eur (80% zo súčasnej hodnoty nehnuteľnosti)
  2. čerpanie úveru – je naviazané na navýšenie hodnoty nehnuteľnosti oproti jej pôvodnému stavu. Klient banke k čerpaniu najčastejšie predkladá rozpis zrealizovaných prác a fotodokumentáciu k nehnuteľnosti, ktoré preukazujú preinvestovanie finančných prostriedkov do nehnuteľnosti a na základe nich banka stanoví novú súčasnú hodnotu nehnuteľnosti. Ak by teda súčasnú hodnotu tvorila pôvodná súčasná hodnota + preinvestovaných 80.000 eur z prvého čerpania, tak nová súčasná hodnota predstavuje čiastku 160.000 eur. Druhé čerpanie by potom bolo vo výške 64.000 eur  (160.000 – 80.000) x 80%
  3. a ďalšie čerpanie je totožné ako druhé čerpanie pokým klient nedočerpá celú výšku úveru, ktorú žiadal alebo sa klient rozhodne, že už ďalšie finančné prostriedky od banky nepotrebuje a zvyšok nedočerpá.

 

Ako financovať výstavbu rodinného domu

Dofinancovanie 80% z hodnoty nehnuteľnosti

 Čo však v prípade ak klient potrebuje viac finančných prostriedkov na financovanie výstavby nehnuteľnosti?

Klienti veľakrát potrebujú financovanie aj viac ako je 80% z hodnoty nehnuteľnosti, niekto potrebuje financovanie aj na pozemok, niekto na dokončovacie práce a niekto na prípadné zariadenie nehnuteľnosti. Možností je veľa, ako ich však financovať?

  1. Spotrebný úver – väčšina bánk klientom k hypotekárnemu úveru ponúkajú aj zvýhodnený spotrebný úver, ktorý je možné čerpať aj do výšky 30.000 eur v závislosti od banky, so splatnosťou maximálne na 8 rokov.
  2. Medziúver/stavebný úver – často využívaná alternatíva dofinancovania k hypotekárnemu úveru. Ich rozdiel tvorí to, či klient v súčasnosti spĺňa alebo dočasne nespĺňa podmienky k získaniu daného úveru v stavebnej sporiteľni. Lehota splatnosti vie byť v niektorých prípadoch aj na 30 rokov.
  3. Založenie inej nehnuteľnosti – predstavuje najvýhodnejšie a najjednoduchšie riešenie financovania, pokiaľ má klient túto možnosť.

Založením inej nehnuteľnosti totiž vie klient získať nielen jednorazové prostriedky na kúpu pozemku, ale aj prostriedky na výstavbu tejto nehnuteľnosti, jej dokončenie, prípadne zariadenie. Klient týmto spôsobom vie disponovať väčším množstvom finančných prostriedkov už na začiatku výstavby, čo podstatne urýchľuje celý proces a dáva klientovi väčšiu slobodu.

Výhodnejšie financovanie výstavby montovaného domu

Výhodnejšie financovanie výstavby montovaného domu vám prinášame spoluprácou s finančným sprostredkovateľom zo spoločnosti Fincentrum. Samotný proces výstavby nehnuteľnosti so sebou prináša množstvo starostí, energie a zaberá veľa času, nehovoriac chodení a porovnávaní si rôznych podmienok financovania zo strany bánk.

Pre klientov však máme pohodlnejšie a efektívnejšie riešenie, ktoré ušetrí kopec starostí a času.

Klienti spoločnosti Inovadomy, majú k dispozícií špičkového sprostredkovateľa v oblasti financií zo spoločnosti Fincentrum, ktorí im na základe ich požiadaviek vypracujú ponuky financovania zo všetkých bánk na mieru, poriadia im ako najefektívnejšie financovať výstavbu nehnuteľnosti a hlavne zabezpečia dohľad nad celým financovaním zo strany banky.

Financovanie výstavby nehnuteľnosti v spolupráci so spoločnosťou Inovadomy predstavuje jednoduché a prehľadné financovanie výstavby Vášho vysnívaného domu.