Túžite po vlastnom rodinnom dome? Ste len na začiatku cesty a hľadáte ideálny pozemok, na ktorom by váš vysnívaný dom stál? Alebo ste ho už našli a teraz rozmýšľate ako pozemok financovať?

Charakter pozemku

V prvom rade je potrebné poznať charakter pozemku, na ktorom máte záujem stavať. Od typu pozemku sa potom odvíjajú aj jednotlivé možnosti financovania.

Ideálne je, ak máte k dispozícii stavebný pozemok, ktorý je určený v územnom pláne obce na zastavanie alebo je už na budúcu stavbu vydané stavebné povolenie.

Situácia môže byť o čosi zložitejšia ak je pozemok zapísaný v liste vlastníctva ako „orná pôda“ či „záhrada“. V tomto prípade je potrebné si zabezpečiť od obce potvrdenie, že daný pozemok je určený na zastavanie.

Ak však máte vo výhľade pozemok, ktorý je nie stavebný, zostáva vám možnosť zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou.

Prejdime teraz k samotnému financovaniu kúpy pozemku.

Kúpa a financovanie pozemku

Disponujete vlastnými finančnými prostriedkami, avšak nestačia vám na celú výšku kúpnej ceny pozemku? Uvažujete nad jeho dofinancovaním?

V súčasnej dobe je ponuka finančných inštitúcii naozaj bohatá a nie je potrebné financovanie riešiť len formou hypotekárneho úveru.

Možnosti financovania:

  1. Spotrebný úver – o úver môžete požiadať až do výšky 30 000 eur. Výška úveru závisí od konkrétnej banky. A splatnosť úveru môže byť maximálne 8 rokov. Pri tomto type úveru však musíte počítať s vyššou úrokovou sadzbou v porovnaní s hypotékou.
  1. Medziúver/stavebný úver – typy úverov, poskytujú stavebné sporiteľne a rozdeľujú ich na dve skupiny. Úvery so záložným právombez záložného práva. Podľa toho, o aký úver požiadate sa bude odvíjať aj výška úrokovej sadzby. Môžu byť poskytnuté len na účely spojené s bývaním pričom ich splatnosť môže byť aj 30 rokov.
  1. Hypotekárny úver na kúpu pozemku – v prípade, že je účelom úveru len samotná kúpa pozemku, má klient možnosť financovať túto kúpu v rozmedzí od 50 aj do 80% z hodnoty tohto pozemku. Splatnosť takéhoto úveru môže byť aj 30 rokov.

Pre lepšiu predstavu si pozrite infografiku financovania kúpy pozemku:

Ako financovať kúpu pozemku

Ako postupovať, ak sa rozhodnete využiť hypotekárny úver priamo na pozemok:

  • Vyberte si pozemok, ktorý chcete kúpiť
  • Nechajte si na neho vyhotoviť znalecký posudok
  • V banke predložte kúpno-predajnú zmluvu, znalecký posudok a iné dokumenty
  • Ak banka úver schváli, zriadi na pozemok záložné právo a vyplatí finančné prostriedky predávajúcemu

Ako si správne vybrať

Alternatív ako financovať pozemok je viacero a nastavenie podmienok je pre každý prípad odlišné. Každý klient má svoje individuálne požiadavkymožnosti vzhľadom na finančnú situáciu.

Ak si neviete rady s financovaním pozemku, riešenia sa vám zdajú zložité a ponuky neprehľadné kontaktujte nás a my vám prostredníctvom našich finančných poradcov pomôžeme zorientovať sa v ponuke a navrhnú to „naj“ riešenie pre vás.