Typ vyzvania: otvorené
Dátum vyhlásenia: 1.1.2018
Dátum uzavretia: 31.12.2018

Kód vyzvania INVdom-E/ko/2018/1.1.-31.12

Dotácia

VÝZVA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K DOMOM SO SCHVÁLENÝM DOTAČNÝM PROGRAMOM

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov vyčlenených na vyzvanie je 1 672 114,20 EUR

DOTÁCIE JE MOŽNÉ ČERPAŤ DO 31.12.2018
ALEBO DO VYČERPANIA PROGRAMU PODPORY

GIZMO
Dotácia až do: -8.000 €
Dotácia

Cena domu od 49 900 €

MONDO
Dotácia až do: -10.000 €
Dotácia

Cena domu od 56 900 €

SUNDECK
Dotácia až do: -13.000 €
Dotácia

Cena domu od 79 900 €

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

K VÝSTAVBE NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

Na výstavbu nízkoenergetických rodinných domov sme vyčlenili 1 672 114,20 EUR. Túto sumu peňazí poskytneme žiadateľom formou dotácie na základe posúdenia vyplnenej žiadosti o dotáciu na domy so schváleným dotačným program. Dotáciu formou poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov je možné čerpať do 31.12. 2018 alebo do vyčerpania programu podpory.

* SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
*Zadaním svojho emailu súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Inova Domy, s.r.o., . Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
Pred vytlačením zvážte, prosím, vplyv na životné prostredie. Ďakujeme.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zasielaním špeciálnych cien a akciových ponúk