Zdravý vzduch predstavuje jeden z najdôležitejších predpokladov pre zdravé a pohodlné bývanie.

Ešte stále je vetranie otvorením okna na niekoľko minút najpoužívanejšou formou výmeny vydýchaného vzduchu za nový čerstvý vzduch. Robí to väčšina z nás, ale je to naozaj najúčinnejší a najekonomickejší variant vetrania?

Klasické vetranie

Otvorením okna síce pustíme rýchlo do domu čerstvý vzduch, ale rovnako rýchlo nám z domu unikne naakumulované teplo. Okrem čerstvého vzduchu vpustíme do interiéru aj neželaný prach, hmyz a podobne.

Ideálny čas na vetranie je cca 1 hodina denne, čo súčasne predstavuje 50%- nú stratu tepla.

Výsledkom sú vysoké straty drahej elektrickej energie najmä v zimnom období. Takto prichádzame o teplo, a tým aj o peniaze.

Vetranie je tiež dôležité z hľadiska optimalizácie vlhkosti a minimalizácie tvorby plesní. Vplyvom nedostatočného vetrania sa v dome vytvára neželaná vlhkosť. Optimálna relatívna vlhkosť v interiéry je 38 – 45 %.

Ak máte doma príliš sucho alebo až veľmi vlhko, darí sa nielen plesniam ale i baktériám.Tie spôsobujú zvýšenú chorobnosť, ktorá môže prerásť až do alergie či astmy.

Zdrojom vlhkosti ste predovšetkým vy, keďže každá osoba v domácnosti vyprodukuje až 40 gramov vody za hodinu, len tým, že je v interiéry. K ďalším zdrojom vlhkosti patrí varenie, kúpanie, sušenie  bielizne a tiež zalievanie rastlín.

Úniky tepla

Filozofia nízkoenergetických stavieb napovedá, že je potrebné znižovať a riadiť únik tepelných strát.

Pre dnešné stavby sú charakteristické zateplené steny, utesnené okná a výsledkom je, že to čo predtým zabezpečovali netesnosti okien a fasád, čiže priebežné prirodzené prevetrávanie, je minulosťou. Preto sa v súčasnosti pristupuje k systému riadeného vetrania s rekuperáciou, teda pravidelným vetraním s pomocou spätného získavania tepla.

Riadené vetranie

Systém riadeného vetrania je v podstate nepretržité vetranie bez otvárania okien a s minimálnymi tepelnými stratami, ktoré súčasne pomáhajú skvalitniť vnútornú mikroklímu a znižujú prevádzkovú energetickú náročnosť rodinného domu.

Vďaka nesporným výhodám sa v súčasnosti čoraz viac na trhu presadzujú decentrálne systémy vetrania tzv. lokálna rekuperácia. Ide o technológiu, ktorá má oproti centrálnym vetracím systémom mnoho výhod. Nižšie prevádzkové náklady, jednoduchá údržba – bez potreby využívania špeciálnych firiem pre čistenie potrubných rozvodov a majú naviac veľmi tichý chod.

Lokálna rekuperácia

Decentrálne vetranie spočíva v inštalácii vetracích jednotiek iba do obvodových stien rodinného domu a nie je potrebné realizovať komplikované potrubné rozvody. Tieto vetracie jednotky sú riadené centrálnou riadiacou jednotkou, vďaka ktorej si môžete nastaviť nielen intenzitu vetrania podľa aktuálnej potreby, ale i možnosť individuálnej voľby vetrania v jednotlivých zónach.

Princíp riadeného vetrania je založený na tom, že privádzaný vzduch do budovy sa predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý sa z miestnosti odvádza. Čistý predhriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v obytnom priestore.

Záver

Vetranie je dôležitou súčasťou bývania a má svoje zásady, ktorými je dobré sa riadiť v prípade, že chcete vytvoriť v dome zdravú klímu a zároveň ušetriť na energiách. Ak si chcete uľahčiť život, bývať v zdravom prostredí a súčasne zabrániť neželaným únikom tepla je riadené vetranie rozhodne krok správnym smerom.