Obytná plocha domu 

Obytná plocha domu zahŕňa plochy obývacej izby, detských izieb, spální, pracovne, hobby miestností, atď. Obytnú plochu netvoria plochy „príslušenstva domu“ – haly, chodby, schodiská, komory, pivnice, WC, kúpeľne, technické miestnosti, atď.
Kuchyňa s plochou viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť a započítava do obytnej plochy domu.

 Úžitková plocha

Úžitkovú plochu domu dostaneme, ak spočítame  plochy obytných miestností (obývačky, detských izieb, spální) a vedľajších miestností (schodisko, komora, pivnica, WC, kúpeľňa, hala, chodby, atď.) okrem plochy terás, balkónov a loggií.

 Zastavaná plocha

Zastavaná plocha domu je plocha pôdorysu prvého nadzemného podlažia, t.j. plocha stavby v kontakte s terénom. Prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie, balkóny, markízy a podobne nezahŕňa.

 Obostavaný priestor

Obostavaný priestor domu je vymedzenie stavebného objektu ohraničeného vonkajšími vymedzujúcimi plochami v priestore. Spočítame do neho objem základov, spodnej časti objektu (podpivničená časť), vrchnej časti objektu (nadzemná časť) a zastrešenia.